Stichting Centrummanagement Zeist

De Stichting Centrummanagement Zeist (SCM Zeist) behartigt de belangen van de aangesloten ondernemers in het Centrum van Zeist. Dit betreft alle bedrijven die zich binnen het centrumgebied zichtbaar uiten. De SCM Zeist maakt onderdeel uit van de Stichting Hart van Zeist (4 bestuursleden), waar tevens de Gemeente Zeist (2 bestuursleden) en Vastgoed (2 bestuursleden) in vertegenwoordigd zijn. Gezamenlijk staan zijn voor een zo goed mogelijk functionerend Centrum van Zeist. 

Het bestuur van SCM Zeist bestaat uit de volgende leden, waarbij enkelen van hen tevens lid zijn van het bestuur van Hart van Zeist;
Voorzitter – Ingrid Hullegie (tevens Hart van Zeist) – voorzitter@centrumzeist.nl
Secretaris – Annet Ploeg (tevens Hart van Zeist) – secretariaat@centrumzeist.nl
Penningmeester – Rinke Nijdam (tevens Hart van Zeist) – penningmeester@centrumzeist.nl

Lid – Arend Boshuis
Lid – Bianca Weber
Lid – Leon van den Heuvel (tevens Hart van Zeist)
Lid – Manouk Gijsman

Stichting Hart van Zeist wordt uitvoerend ondersteund door centrummanager Hans van Aalst. Hij is te bereiken via hans@centrumzeist.nl

PR Centrum Zeist

Voor vragen m.b.t. de PR-uitingen als deze website, de facebook pagina ‘Leuk in Zeist‘, de facebook pagina ‘Centrum Zeist Voordeel‘ of het Zeist Magazine kunt u mailen naar pr@centrumzeist.nl of bellen naar 0345-68 07 25.