Zeist zoekt Centrummanager en Bestuursvoorzitter Hart van Zeist

Het centrum van Zeist staat in de startblokken om zich te ontwikkelen tot een aantrekkelijke ontmoetingsplek van Zeist. Het Retailperspectief is vastgesteld (o.a. aanpak leegstand en compacter centrum), de herontwikkeling van het leegstaande V&D pand is aan de gang, een Parkeervisie is in de maak en er wordt gewerkt aan een gebiedsvisie om een deel van het Emmaplein te transformeren van winkels naar wonen. Zo komen we tot een compacter centrum met minder leegstand. Ook wordt de bereikbaarheid van het centrum drastisch verbeterd. Dat komt de gastvrijheid ten goede. Het centrum wordt steeds meer een plek waar wonen, winkelen, ontmoeten, werken, recreëren, kunst en cultuur samengaan. Dat kan alleen in een goede samenwerking.

Het jaar 2019 is door het Bestuur van Hart van Zeist (Ondernemers, Vastgoed, Gemeente) besteed aan het op orde brengen van de basis voor een samenwerking, focus aan te brengen en een gemeenschappelijke koers in te zetten. We werken onder de frisse, nieuwe promotionele vlag van ‘Leuk in Zeist!’ en hebben met Chainels een waardevol communicatie- en promotienetwerk voor alle ondernemers en andere samenwerkingspartners aangelegd.

De bestuursvoorzitter vervult in die samenwerking een gidsfunctie op hoofdlijnen en verbindt Vastgoed, Ondernemers en Gemeente. De Vestigingscoördinator helpt ondernemers met verplaatsing naar het kernwinkelgebied, zet transformatie van leegstand naar wonen in gang en verenigt de vele vastgoedeigenaren. De Centrummanager is aanspreekpunt voor ondernemers en spreekbuis van Hart van Zeist. Hij of zij adviseert, evalueert, zet in gang, verbindt belangen, ziet kansen en is uitvoerend steunpilaar voor Hart van Zeist. In de uitvoeringsorganisatie hebben wij zeer binnenkort twee leuke vacatures: per 1 december 2019 is Stichting Hart van Zeist op zoek naar een Bestuursvoorzitter (8 uur per week) en per 1 januari 2020 naar een Centrummanager (24 uur per week).

Bekijk hier de volledige vacature.