Zeist zoekt enthousiaste Centrumregisseur en Vestigingscoördinator

Het centrum van Zeist is onlangs in een nieuw jasje gestoken waarmee een frisse basis is gelegd voor een bruisend centrum. Winkeliers, horeca-ondernemers, vastgoedeigenaren en gemeente werken samen verder aan een aantrekkelijk centrumgebied. Met een vernieuwde campagne ‘Leuk in Zeist!’ profileert het centrum zich als aantrekkelijke plek om te winkelen, te ontmoeten, te ondernemen, te spelen, te wonen, te zijn. Met als rode draad: Groen, Gezond, Gezellig, Gastvrij, Geschiedenis en Gemak.

Het centrum staat voor een aantal uitdagingen. De landelijke krimp van de retail doet zich ook voor in Zeist. Dat biedt, met een duidelijke visie en ondersteuning van ondernemers, tegelijkertijd kansen. In de stichting Hart van Zeist zijn ondernemers (3 bestuursleden), vastgoedeigenaren (2 bestuursleden), gemeente (2 bestuursleden), een centrumregisseur, een centrummanager en een vestigingscoördinator actief. Hart van Zeist is gericht op zichtbare resultaten: een compact kernwinkelgebied, branchering en profilering, ondersteuning van ondernemers, verzilveren van transformatiekansen van winkels naar wonen in de aanloopstraten, organiseren van evenementen, monitoring van bezoekersstromen, etc. Iedereen draagt bij vanuit een eigen verantwoordelijkheid voor een gezamenlijk resultaat.

We zijn op zoek naar een nieuwe Centrumregisseur (bestaande functie) en een Vestigingsmanager (nieuwe functie). Wie komt ons versterken en onze slagkracht vergroten?

Centrumregisseur

Rolbeschrijving / verantwoordelijkheden:
• Aandragen van strategische voorstellen richting bestuur;
• Heeft het totaaloverzicht ten aanzien van de actieagenda, jaarbudget/uitputting financiën;
• Verantwoordelijk voor de uitvoering van het door het bestuur vastgestelde beleid en de projecten die daaruit voortvloeien;
• Aansturen van de centrummanager en vestigingscoördinator;
• Aanspreekpunt voor het bestuur;
• Voorbereiden en voorzitten van de bestuursvergaderingen.

Competenties:
Stevige persoonlijkheid, inspirerend, voldoende relevante werkervaring in retail en vastgoed, resultaatgericht, affiniteit met Zeist
Per: direct.
Voor: 8 uur per week (flexibel in te zetten)
Duur: voor aanvankelijk 9 maanden (evaluatie na een half jaar), met de mogelijkheid tot verlenging.
Salaris: In onderling overleg, overeenkomstig werkervaring en geschiktheid.

Vestigingscoördinator

Rolbeschrijving / verantwoordelijkheden:
• Inventariseren van de verschillende wensen van ondernemers, die willen verplaatsen of uitbreiden;
• Inventariseren van de wensen van de vastgoedeigenaren;
• Aanspreekpunt voor ondernemers en vastgoedeigenaren;
• Het bovenstaande matchen en verder brengen;
• Matchen van bovenstaande wensen of anders doorverwijzen naar de makelaars/intermediairs die daarbij kunnen helpen;
• Opzetten Vereniging van Vastgoedeigenaren, samen met de twee vastgoedbestuurders;
• Kansen zien van transformaties in aanloopstraten en eigenaren hierbij begeleiden.

Competenties: voldoende relevante werkervaring in retail en vastgoed, hands-on mentaliteit, initiatiefrijk, affiniteit met Zeist.
Per: direct de duur van 6 maanden (mogelijkheid tot verlenging).
Voor: 24 uur per week (flexibel in te zetten)
Salaris: In onderling overleg, overeenkomstig werkervaring en geschiktheid.

Meer informatie en reageren

Ben je enthousiast geworden? Reageren op deze twee vacatures kan tot en met 24 januari 2019. Op woensdag 30 januari maken we bekend met wie we in gesprek gaan. De selectiegesprekken worden ingepland op maandag 4 februari (hele dag) met een aantal bestuursleden van Hart van Zeist. Meer informatie kan ingewonnen worden via Kristel Versteeg (bestuurslid Hart van Zeist namens de gemeente Zeist) via tel. 14030.

VUL HIER HET SOLLICITATIEFORMULIER IN!

2019-01-11T10:03:51+00:00